Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roboty publiczne- nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych.

Termin składania wniosków: od 16.08.2016 r. do 25.08.2016r.

 

 Okres trwania robót publicznych:

 - refundacja przez 3 miesiące (bądź krótszy okres) - gwarancja zatrudnienia min. 1 miesiąc

 Program adresowany jest wyłącznie dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy (tzw. osoby wymagające wsparcia), w tym zwłaszcza osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

1) osób długotrwale bezrobotnych,

2) bezrobotnych niepełnosprawnych,

3) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

4) bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

W pierwszej kolejności na roboty publiczne będą kierowani dłużnicy alimentacyjni.

Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i zakresem wykonywania prac.

 Osoby bezrobotne tylko raz w roku mogą być kierowane na roboty publiczne.

W przypadku złożonych wniosków o organizację robót publicznych, w których planowane jest zatrudnienie dwóch lub więcej osób, data końca musi być jednakowa.

Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Kardela

Specjalista ds. programów

m.kardela@pup.nysa.pl

pok. 21 II piętro

tel. 77 4489905

 

Wersja XML