Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.     Część nieruchomości gruntowych położnych w Paczkowie oznaczonych numerem działki: 371/8, 575, 646/13, 609/7, 1045, 94, 1262/21, 914, 379/34.

Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe o pow. 21,30 m², położone w Paczkowie przy ul. Staszica, działka nr 334/9.

    

Wersja XML