Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego :
1.    Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 24.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.     Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 23
2.     Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 40

Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie gospodarcze, położone w Paczkowie przy ul. Staszica, działka nr 317/2.

Wersja XML