Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż nieruchomości - Zaproszenie do składania ofert

Sprzedaż nieruchomości - Zaproszenie do składania ofert

Miasto Javorník ogłasza przetarg publiczny i zaprasza do składania ofert na "Sprzedaż restauracji U Šprňů" znajdującej się na działce nr 42/1 oraz działce nr  45 w miejscowości Bílý Potok. Ogłoszeniodawca: Nazwa: Miasto Javorník, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník, IČ: 00302708, reprezentowane przez Burmistrza Jiří Jura, osoba do kontaktu: Hana Procházková,  Jaroslav Stibor - pracownicy ds. zarządzania mieniem Miasta Javorník (e-mail: sprmaj@mujavornik.cz, tel.  +420 584 458 793, +420 584 458 797). Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest:  budynek nr 18 na działce nr  42/1, - działka nr 42/1 o powierzchni 502 m 2 (powierzchnia zabudowana i  dziedziniec) - działka nr 45 o powierzchni 82 m2 (ogród)  w miejscowości Bílý Potok. Budynek i grunt położone w pobliżu drogi nr I / 60 w kierunku przejścia granicznego w Bilym Potoku. Forma i termin składania ofert - więcej informacji umieszczono na stronie internetowej Miasta Javorník - www.mestojavornik.cz - w zakładce -   úřední deska/záměr města (ogłoszenia / przedsięwzięcia inwestycyjne).

 

Wersja XML