Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Paczków przystąpiła do realizacji projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, uchwalonego przez Radę Ministrów jako program wieloletni na lata 2016-2020. Głównym celem programu  będzie uatrakcyjnienie księgozbiorów  bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wzmocnienie ich potencjału i roli oraz szerzenie czytelnictwa wśród młodzieży. 

Dwie szkoły z naszej Gminy, które zakwalifikowały się do projektu, tj Publiczne Gimnazjum w Paczkowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie, otrzymają do podziału dotację wynoszącą 24. tysiące złotych, która pozwoli na realizację 80% kosztów przedsięwzięcia. Pozostałe 20%, czyli 6. tysięcy złotych, będzie pochodziło z wkładu własnego organu prowadzącego.

Cele, jakie placówki pragną zrealizować w ramach przyznanej kwoty to przede wszystkim zakup nowości wydawniczych, zarówno książek beletrystycznych, dla wzbogacenia zasobów biblioteki o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów, jak i literatury pedagogicznej i metodycznej, stanowiącej istotną pomoc dla nauczycieli. Środki zostaną przeznaczone także na popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów, również w okresie ferii letnich i zimowych, oraz zacieśnianie współpracy między bibliotekami publicznymi, szkolnymi oraz pedagogicznymi. 

Wersja XML