Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finał projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie "Pegaz"

Stowarzyszenie zakończyło projekt pod nazwą "Adaptacja i wyposażenie siedziby Stowarzyszenia Pegaz w Paczkowie". Otrzymano dofinansowanie w kwocie 5000 zł, za które zostały zakupione meble, zestaw komputerowy oraz potrzebne materiały do remontu. Odnowione pomieszczenie jest miejscem gdzie można spotkać się z wolontariuszami, gośćmi, osobami współpracującymi oraz członkami Stowarzyszenia. Projekt był dofinansowany w ramach zadania "Kierunek FIO" współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Prace przy projekcie były wykonane społeczne.

 

Wersja XML