Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny, pt. „Zrewitalizowany Paczków”

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zatytułowany „Zrewitalizowany Paczków”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z Paczkowa.

Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 opracowywanego przez Gminę Paczków, w którym jest mowa o przyszłości miasta.  Rewitalizacja to zbiór działań prowadzonych na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką na temat „Zrewitalizowany Paczków”. W plastycznych wyścigach wzięli udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych w Paczkowie, którzy wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną pomysłowością.

W skład Komisji Konkursowej weszli: Sebastian Kornaś – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Paczkowie i przewodniczący komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Barabasz, przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Maria Brodziak i Amelia Wolska oraz Maria Głębicka- nauczyciel plastyki. Oceniający wzięli pod uwagę przedstawienie tematu przewodniego konkursu, technikę wykonania, estetykę oraz pomysłowość uczniów.

W kategorii klas I-III nagrody otrzymują:

I miejsce – Adrian Majchrzak, kl. III b, PSP nr 3;

II miejsce – Kamila Pikul, kl. II b, PSP nr 3;

III miejsce –Antek Jakubiszyn, kl. II b, PSP nr 2;

Wyróżnienia w klasach I-III:

- Amelia Zimkowska, kl. II c, PSP nr 2;

- Lena Glińska, kl. III b, PSP nr 3;

- Oliwia Zarzeczna, kl. III b, PSP nr. 3

W kategorii klas IV-VI nagrodzeni zostają:

I miejsce – Kinga Suwak, kl. VI a, PSP nr 3;

II miejsce – Amelia Twerd, kl. V a, PSP nr 3;

III miejsce –Julita Gołąb, kl. V b, PSP nr 2.

Wyróżnienia w klasach IV-VI

- Weronika Stajuda, kl. VI, PSP 2;

- Katarzyna Łaptas, kl. VI b, PSP nr 3;

- Julia Korzec, kl. V a, PSP nr 3.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 września br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

 Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom.

 

 

Wersja XML