Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czerwonokrzyskie współzawodnictwo

W dniu 22 września w Otmuchowie odbyło się zebranie nauczycieli  - opiekunów szkolnych kół PCK z terenu Gminy Otmuchów i Gminy Paczków. Sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016 złożyła prezes Oddziału Rejonowego PCK Teresa Stopyra. Podczas spotkania została omówiona działalność młodzieżowych jednostek podstawowych oraz osiągnięcia na szczeblu okręgowym i krajowym. Ponadto podsumowano Konkurs Czerwonokrzyski na najaktywniejsze szkolne koło, a którym były punktowane zadania realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najlepsze wyniki osiągnęli : SK PCK w  Mesznie i SK PCK  przy ZS w Otmuchowie. Drugie miejsca zajęły:  SK PCK w Trzeboszowicach , SK PCK przy GP w Paczkowie, a na trzecim uplasowały się  SK PCK SP w Jarnołtowie, SK PCK PSP nr 2 w Paczkowie i SK PCK  przy Gimnazjum w Jarnołtowie. Puchary, dyplomy i podziękowania wręczał Sekretarz Miasta Pan Artur Banasiak, dziękując jednocześnie za zaangażowanie nauczycieli, aktywny udział młodzieży w akcjach, które przynoszą świetne rezultaty.

PCK.jpeg

 

Wersja XML