Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. "Nowe miejsce reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców Gminy Paczków"

Spółdzielnia Socjalna "Parasol" z siedziba w Nysie przy ul. Prusa 14, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców Gminy Paczków", w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ.U. z 2016 r., poz. 239) - tryb pozakonkursowy.

Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej, osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, listownie lub drogą elektroniczną na adres um@paczkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na załączonym formularzu.

Poniżej pełna treść ogłoszenia, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego:oraz formularz uwag do oferty:

PDFOferta.pdf

PDFOgłoszenie.pdf

 

 

 

 

Wersja XML