Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory na Sołtysa Sołectwa Dziewiętlice

Informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. o 17:45 w Wiejskim Domu Kultury odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Dziewiętlice.

Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
Zasady i tryb wyborów organów jednostek pomocniczych określają statuty poszczególnych sołectw (art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

 

Wersja XML