Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie inwestycji przy ul. Pocztowej w Paczkowie

W dniu 22 września Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie rozpoczął prace związane z uzbrojeniem w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Pocztowej. Uzbrojenie w sieć obejmie tereny po części będące własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych i osób fizycznych, które wykupiły działki budowlane na tym obszarze. Rozbudowa sieci wodociągowej o blisko 450 metrów oraz sieci kanalizacyjnej o 360 metrów, prowadzi do końca wewnętrznej drogi osiedlowej, jednak pozostawia możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej dla przyszłych inwestorów. Inwestycję finansuje Gmina Paczków w kwocie 30 tys. zł oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie w kwocie 47 tys. zł. Zakończenie budowy zostało zaplanowane na koniec października 2016 r.

 

 

Wersja XML