Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w "Trójce"

Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych. Nabycie tych nowości odbędzie się po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów. Nowy księgozbiór ma wzmocnić czytelnictwo. Program będzie realizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.  

W szkole i poza nią będą realizowane różne projekty i przedsięwzięcia:

- zajęcia w bibliotece szkolnej,

- wizyty w bibliotece miejskiej,

- spotkania czytelnicze z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

- apele,

- konkursy,

- wystawy,

- projekty związane z czytelnictwem,

- lekcje wychowawcze promujące czytelnictwo,

- pedagogizacja rodziców,

- wypożyczanie książek w okresie ferii zimowych i letnich,

- wyjazdy do teatru na spektakle realizowane na podst. lektur.

  Realizacja tego programu wzmocni czytelnictwo i nasi uczniowie częściej będą sięgać po książki, co zaowocuje w przyszłości. 

 

 

Wersja XML