Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczął się remont kamienicy przy ul.Emilii Plater. Kolejne zabytki otrzymały dotacje na prace konserwatorskie.

Rozpoczął się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater

Rozpoczął się długo oczekiwany remont zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater 2 w Paczkowie. Zakres remontu obejmuje wykonanie remontu dachu papowego z kryciem dachu papą termozgrzewalną, przemurowaniem kominów, wymianę części elementów więźby dachowej, wykonanie świetlika dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych. Ponadto zostanie wyremontowana elewacja frontowa od strony Rynku z odtworzeniem sztukaterii i detalu architektonicznego. Całkowity koszt remontu wyniesie ok. 130 tys. zł., z czego  36 tys zł. pochodzi z dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku z budżetu Gminy Paczków, 50 tys. zł. przyznał Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a kwota ponad 40 tys. zł, to środki z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.  Decyzja o remoncie budynku została podjęta wspólnie przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę, Radę Miejską w Paczkowie oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Na kolejne działania remontowe ZUKiM jako zarządca budynku będzie składał wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Dziedzictwo kulturowe 2016 – Ochrona zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kamienica przy ul. Emilii Plater 2 została zbudowana w 2 połowie XIX wieku w stylu eklektycznym  i na listę zabytków została wpisana 29.12.2010 r. Budynek posiada bogatą dekorację fasady w tym częściowo zachowaną ozdobną stolarkę okienną.