Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stary Paczków

Od wsi Stary Paczków wywodzi się nazwa miasta Paczków. W XII wieku osada nosiła właśnie taką nazwę i uważana była za niepodległe miasto-państwo. Gdy w 1254 roku w pobliżu wioski rozpoczęto lokację nowego grodu i mianowano go Paczkowem, wieś nazwana została Starym Paczkowem. 

 

 

Według podań w Starym Paczkowie spędził swoją młodość francuski wicehrabia Narbony Aimery IV, który przywłaszczył sobie tereny wsi, na co nie wyraziły zgody właściciele sąsiadujących z tą ziemią gruntami. Po kilku latach konflikt zażegnano, a Stary Paczków został zaanektowany przez Polskę. Mimo to miał ponoć cieszyć się przez lata częściową autonomią.

Stary Paczków jest „ulicówką” - wsią jednodrożnej o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, wyglądem przypomina nieco miejską ulicę. Na fragmentach głównej drogi wioski doskonale zachowała się zabytkowa kostka brukowa. We wsi  znajduje się zabytkowy kościół parafialny z XV wieku.

Przez trzy lata (1992-1995) Stary Paczków mógł szczycić się oryginalną strukturą władzy - występowało tu dwóch sołtysów, jednak ze względu na niekompetencję jeden z nich został odwołany na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu mieszkańców wsi.

Stary Paczków liczy obecnie ok. 500 mieszkańców. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jest także przedszkole, świetlica wiejska, plac spotkań i boisko sportowe.

Wersja XML