Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęła się modernizacja drogi w Ujeźdźcu

Rozpoczęła się planowana inwestycja modernizacji drogi w Ujeźdźcu, pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec", polegająca na przebudowie nawierzchni wraz z podbudową, budowie kanalizacji deszczowej, zmianie nawierzchni na bitumiczną oraz przeniesieniu kolidujących słupów energetycznych i teletechnicznych. Środki finansowe na realizację przebudowy drogi w Ujeźdźcu w wysokości 596 706,00 zł pochodzą z dotacji ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku 0,416 km w miejscowości Ujeździec. Obecnie droga ma podłoże gruntowe utwardzone, natomiast po zakończeniu prac, powierzchnia nawierzchni jezdni będzie z betonu asfaltowego. Poprzez realizację zadania zostaną zlikwidowane uciążliwości ruchu, powstałe ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni. Ponadto nastąpi zwiększenie  bezpieczeństwa ruchu drogowego dla okolicznych mieszkańców, a także poprawi się estetyka sołectwa.

Dofinansowanie pochodzi z zadania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Wersja XML