Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, w związku z planowanymi naborami wniosków, które rozpoczną się 31 października br. i będą trwać do dnia 14 listopada br. włącznie.

Nabory będą dotyczyły pięciu przedsięwzięć:

- przedsięwzięcie 1.1.1 - wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

- przedsięwzięcie 1.1.2 - zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich;

- przedsięwzięcie 2.1.2 - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

- przedsięwzięcie 2.2.1 zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego;

- przedsięwzięcie 2.2.2 - promocja kultury i produktów lokalnych.

Wersja XML