Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez WFOSIGW w Opolu VII konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach projektu dokonano usunięcia wyrobów azbestowych z 5 nieruchomości o wadze 4,970 Mg. Całkowity koszt przedsięwzięcia polegający na demontażu, transporcie i utylizacji wyniósł 2495,94 zł.

W tym Gmina Paczków otrzymała na realizację zadania środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 931,73 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 652, 18 zł.

Pozostałe Środki pochodzą z budżetu Gminy Paczków i wkładu własnego mieszkańców.

 

Wersja XML