Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Paczków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2016 będzie realizowany DO CZERWCA 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przekazywał paczki żywnościowe osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

- migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym ( w tym społecznościom marginalizowanym)

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria, powinny zgłosić się do pracowników OPS, wypełnić oświadczenie, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń OPS, muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z waszych rejonów.!!  Pierwszą dostawę żywności planujemy w październiku, po zebraniu listy chętnych osób.

W ramach realizacji programu gmina Paczków przekazała środki na transport żywności do Paczkowa.

 

Wersja XML