Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja "Weź paragon ze sobą"

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje, że w całym kraju ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów pod hasłem „Weź paragon ze sobą”. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kampania prowadzona jest od września do listopada 2016 roku.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi nienależne korzyści.

W ramach kampanii uruchomiona zostanie zakładka na stronie www.mf.gov.pl  poświęcona kampanii, w której znajdą się m.in. materiały informacyjne do pobrania np. dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów apeluje, by w przypadku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne dokonać zgłoszenia tych nieprawidłowości na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: , które są przeznaczone m. in. do zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.

Wersja XML