Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Paczkowska Dycha. Bieg Gór i Jezior”

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego, pn. „Paczkowska Dycha. Bieg Gór i Jezior”

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paczkowie „Trójka Dzieciom”, z siedzibą w Paczkowie, ul., 1 Maja 2, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Paczkowska Dycha. Bieg Gór i Jezior, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239) – tryb pozakonkursowy.

Uwagi do oferty, można zgłaszać, w formie pisemnej, osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, listownie lub drogą elektroniczną na adres um@paczkow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.

Poniżej załączamy:

1. Pełna treść ogłoszenia PDFOgłoszenie.pdf

2. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego PDFoferta.pdf

3. Formularz uwag DOCFormularz uwag.doc

Wersja XML