Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dominika Perłą Powiatu

Dominika Piznal - uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy Zespole Szkół w Paczkowie otrzymała z rąk Starosty Powiatu Nyskiego – Pana Czesława Biłobrana - zaszczytne odznaczenie Perła Powiatu Nyskiego.

Wyróżnienie zostało przyznane za zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną, w którym Dominika wyróżnia się, pracując od ponad 5 lat jako aktywna wolontariuszka.

W pracy wolontariackiej od gimnazjum współpracuje z podopiecznymi Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź”. Podczas zajęć potrafi nawiązać kontakt z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną poprzez rozmowę, wspólna zabawę i pracę. Jej sumienność, pozytywna postawa, wrażliwość emocjonalna i empatia motywują innych do działania. Jako wolontariusz brała m.in. udział w warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.

Od pierwszej klasy LO Dominika piastuje funkcję zastępczyni przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Inicjuje akcje charytatywne w szkole, w tym „Jasełka dla Seniora”, Maraton Pisania Listów z AI czy zbiórkę na rzecz PAH. Z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem angażuje się od lat w działania PCK.

Dominika jest pełna pomysłów i pasji. Wielokrotnie udowodniła, że w podejmowanych przez siebie zadaniach potrafi kierować się wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Jest zaangażowana i wdraża idee wolontariatu w życiu codziennym.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Wersja XML