Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczków- miasto monitorowane

W ubiegły piątek 7 października zakończyła się instalacja 12 sztuk kamer IP do monitoringu wizyjnego, które zostały rozmieszczone na terenie miasta Paczków.  Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności miasta. Dzięki zwiększeniu liczby kamer na obszarze miasta, możliwe jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa w śród obywateli i umożliwienie odpowiednim służbom lepszą kontrolę nad miastem. Montaż kamer ma wpływ na prewencję i zmniejszenie ilości niebezpiecznych zdarzeń. Centrum obserwacji zlokalizowane jest w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego w Paczkowie. Kamery pojawiły się przy ul. Kościelnej (od strony ulicy i parku), przy Ścieżce Widokowej Bramy Nyskiej, przy ulicach Piastowskiej i Sikorskiego, na placu Targowiska Miejskiego przy ul. Jagiellońskiej, w okolicy Biblioteki Miejskiej, przy ul. Kołłątaja (obejmuje ul. Staszica). Ponadto obrotowa kamera została zamontowana na rogu ulic Kościelnej i Rynku. Łączna kwota inwestycji wyniosła 42.000 zł, przy czym 40.000 zł to kwota refundacji z PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a 2.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Paczków. W ubiegłym roku gmina pozyskała dofinansowanie na zakup 7 kamer. Obecnie na terenie miasta jest rozmieszczonych 21 kamer w ramach monitoringu miejskiego.

 

 

Wersja XML