Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt 75+ . Bezpłatne leki dla Seniorów

Na stronie przygotowanej przez resort zdrowia znalazły się podstawowe informacje takie jak na czym polega projekt leki 75+, jak otrzymać bezpłatne leki,
Oprócz tego opisano, jakie są podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

wiek – ukończony 75 rok życia, weryfikowany poprzez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”;
wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.
Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wypiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek będzie musiał znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D  obwieszczenia refundacyjnego).
Ministerstwo przypomina, że projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).

Jakie leki będą bezpłatne?

Wykaz bezpłatnych leków znajduje się na stronie internetowej http://75plus.mz.gov.pl/

Z strony dowiadujemy się, że lista bezpłatnych leków dla seniorów ma być w przyszłości poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ będą uprawnione do otrzymania większej liczby bezpłatnych leków. Wykaz będzie aktualizowany w ramach obwieszczenia refundacyjnego co 2 miesiące.
Finansowanie projektu
Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji (2017 r.) na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł.

Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

Źródło: http://75plus.mz.gov.pl

Wersja XML