Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LGD ogłasza nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Poniżej przedstawiamy harmonogram naboru wniosków:

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_1_2016.pdf

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_2_2016.pdf

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_3_2016.pdf

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_4_2016.pdf

PDFogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_5_2016.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML