Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków rozpoczyna współpracę z Centrum Integracji Społecznej

Gmina Paczków rozpoczyna współpracę z Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Do końca bieżącego roku prowadzony będzie jeden warsztat porządkowy, który będzie realizował prace porządkowe na terenie gminy.

W kolejnym roku planujemy zwiększyć liczbę warsztatów i uczestników w zależności od potrzeb i możliwości.

Dlatego już dziś zachęcamy zainteresowane osoby do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej i wyrażenie chęci uczestnictwa w pracach CIS, które mają na celu reintegrację zawodową uczestników tak aby umożliwić im powrót na typowy rynek pracy.

Wiedza o tym ile osób wyraża chęć uczestnictwa w CIS pozwoli nam określić wielkość potrzeb na kolejny rok. Więcej informacji na temat CIS na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: http://paczkow.naszops.pl/

Wersja XML