Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samochód HDS – nowy nabytek w ZUKiM

Od początku 2016 r. Gmina Paczków prowadzi działania związane z  powiększeniem liczby sprzętu w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie. Sprzęt znajdujący się na stanie ZUKiM jest mocno zamortyzowany, dlatego też burmistrz Gminy Paczków podjął decyzję o wymianie taboru. W ramach działań naprawczych, związanych z realizacją zadań wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Paczków (zamknięciem wysypiska śmieci w Ujeźdźcu dla odpadów komunalnych oraz znacznym spadkiem ilości produkowanych przez mieszkańców naszej gminy śmieci -  średnio 100 ton miesięcznie) burmistrz wraz z członkami Rady Miejskiej realizuje program naprawczy względem głównego wykonawcy usługi – ZUKiM-u. W związku z powyższym w ramach oszczędności w obszarze gospodarki komunalnej w bieżącym roku Gmina Paczków dokonała zakupu dwóch samochodów służących do realizacji zadań związanych z wywozem odpadów. Pierwszy zakupiony przez ZUKiM samochód w lutym br. to śmieciarka o poj. 16 m³ do obsługi systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Samochód wyposażony jest w wagę do ważenia odpadów, co znacznie ułatwia system rozliczania pomiędzy odpadami komunalnymi pochodzącymi z mieszkań, a odpadami produkowanymi w lokalach niezamieszkałych. Nowym nabytkiem zakupionym w październiku br. jest samochód – HDS, przeznaczony do realizacji zadań związanych z odbiorem śmieci posegregowanych z pojemników typu dzwon. Pojazd specjalny marki OAF- MAN jest przystosowany do odbioru kontenerów na odpady wielkogabarytowe i sypkie o pojemności  do 16 m3 (kp-16) oraz do załadunku i rozładunku pojemników (np. do segregacji odpadów szkła lub tworzyw). Pojazd spełnia funkcję  hds-a oraz bramowca. Koszt inwestycji w kwocie ok. 81 tys. zł. pochodzi z budżetu gminy Paczków.

 

 

Wersja XML