Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków właścicielem nieruchomości przy ul. Kościelnej 24

W dniu 28 października 2016 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Nysie, podczas której została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nyskiego na rzecz Gminy Paczków.

Darowizna prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dotyczy budynku przy ul. Kościelnej 24, stanowiącego własność Powiatu Nyskiego. Darowizna nastąpi na rzecz Gminy Paczków na realizację zadań z celu publicznego, w szczególności na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Paczków w zakresie pomocy społecznej oraz utrzymania gminnych obiektów jako realizacji zadań własnych gminy – utworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennego domu wsparcia dla seniorów, mieszkań chronionych/wspieranych oraz innych działań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXI/206/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 października 2016 r.

Wersja XML