Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź”

10 lat temu kilka osób energicznych i mocno zaangażowanych utworzyło Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź”, którego misją stało się wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez aktywizację, edukację, pomoc w działaniach i współpracę społeczności, dążących do umożliwiania osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym i rozwiązywania ich problemów.

W sobotę 5 listopada 2016 r. obchodziło swój piękny jubileusz na „Hoplach” w Winnicy Poraj w Paczkowie. W spotkaniu wzięło udział wielu gości związanych ze stowarzyszeniem, niosącym im pomoc, pomagającym w funkcjonowaniu. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka z małżonką, Przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Barabasz, Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Rolka oraz przedstawiciele Rady Miasta. Nie zabrakło również dyrektorów i przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących.

Uroczystość prowadziły, z iście konferansjerskim talentem, Prezes Stowarzyszenia „Więź” – Małgorzata Kurowska oraz członkinie pani Danuta Kurowska i pani Ewa Krótkiewicz. Podopieczni z czerwonymi muchami na szyi wręczali gościom statuetki pod okiem Wiceprezes stowarzyszenia – pani Krystyny Sołtysek i członkini pani Beaty Adamczyk.

Uczestnicy mogli zapoznać się z historią i bieżącą działalnością Stowarzyszenia „Więź” dzięki multimedialnej prezentacji, ukazującej wspaniałe wspomnienia, na które żywo i entuzjastycznie reagowali podopieczni. Prezentacja została nagrodzona gromkimi brawami. Po powrocie z sentymentalnej, historycznej podróży, nastąpiły podziękowania osobom, który przez te dziesięć lat w różny sposób uczestniczyły w życiu stowarzyszenia. Wielkie grono osób wspierających działalność stowarzyszenia otrzymało wykonane przez podopiecznych rzeźby nazwane „Parantelą”, co oznacza więź, związek, wspólnotę. Nie zabrakło również wielu ciepłych słów i życzeń kolejnych wspaniałych rocznic. Atmosfera uroczystości utrzymana była w tonie rodzinnego ciepła i wielu wzruszeń i szczerego uśmiechu i szczęścia podopiecznych.

Jeszcze raz na ręce Pani Prezes, wszystkich współpracowników, rodziców podopiecznych oraz wolontariuszy składamy gratulacje i wyrazy szacunku i zaangażowanie w pracę na rzecz tych, którzy potrzebują waszej pomocy. Przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, wytrwałości w chęci niesienia pomocy, satysfakcji z wykonywanej pracy o raz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech każdy dzień przynosi nowe pomysły i siły.

Swoim występem uroczystość uświetnił recital Szymona Butora oraz wernisaż wystawy prac podopiecznych stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź”. 

 

 

Wersja XML