Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„My działamy w świetlicy, by się nie snuć po ulicy”

19 listopada ruszają warsztaty wokalne, fotograficzne i komputerowe dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego w Paczkowie.

Warsztaty zostały przygotowane w ramach projektu pn. „My działamy w świetlicy by się nie snuć po ulicy”- Wsparcie dziecka i rodziny poprzez działalność placówek wsparcia dziennego na terenie województwa opolskiego, dofinansowanego z Funduszu Europejskiego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie przygotowano 28 godzin zegarowych warsztatów wokalnych, komputerowych i fotograficznych. Zajęcia wokalne mają na celu popularyzację kultury muzycznej wśród młodych ludzi, komputerowe udoskonalą umiejętności obsługi komputerowych programów graficznych, natomiast warsztaty fotograficzne pozwolą poznać techniki wykonywania zdjęć. Wszystkie warsztaty zostaną przeprowadzone przez pracowników Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Darczyńcą” z Opola.

Ponadto dzień wcześniej – 18 listopada podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie wezmą udział w wycieczce do ZOO we Wrocławiu i wybiorą się na basen w Strzelinie.

Placówka Wsparcia Dziennego w Paczkowie powstała na wniosek Burmistrza uchwałą Rady Miejskiej  - 1 stycznia 2016 r.

 

Wersja XML