Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krew darem życia

W dniu 7 listopada odbyła się w budynku Zespołu Szkół  w Paczkowie otwarta akcja poboru krwi. Zorganizowana została przez paczkowski Klub HDK PCK oraz SK PCK przy ZS w Paczkowie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Po dokładnych badaniach lekarskich i laboratoryjnych po 450 ml krwi oddało zaledwie10 krwiodawców na zarejestrowanych 12 osób. Pozyskano 4,500 mililitra drogocennego leku. Pierwszy raz w akcji nie uczestniczyli uczniowie z paczkowskich szkół ponadgimnazjalnych, pomimo szeroko przeprowadzonej promocji. Liczymy, że w następnym poborze krwi , zaplanowanym na 17 stycznia, frekwencja będzie większa. Natomiast z dużym zainteresowaniem mobilnemu punktowi poboru krwi przyglądała się przybyła  młodzież z Gimnazjum Publicznego w Paczkowie ( przyszli honorowi dawcy krwi).

 Składamy serdeczne podziękowania organizatorom oraz wszystkim tym, którzy podzielili się cząstką siebie - oddali krew dla ratowania życia ludzkiego.

 

 

Wersja XML