Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Job Mobility" - projekt międzynarodowy z możliwością stażu zagranicznego dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Job Mobility” skierowany jest do osób młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe poza granicami kraju.

Celem projektu jest wzmocnienie w okresie od 01.04.2016 r. do 31.09.2017 r. kompetencji zawodowych i kluczowych 54 osób z niepełnosprawnością w wieku 18-35 lat, należących do kategorii NEET, pochodzących z terenu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, opolskiego i śląskiego.

Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej. Budżet projektu – 1 487 010,88 zł (w tym 97% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:

Kontakt: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu, ul. Ozimska 25, telefon: 77/542-19-04, e-mail: .

Urząd Miejski w Paczkowie: Naczelnik Wydziału Oświaty: Katarzyna Rolka, tel. 77 431 67 91, wew. 171

 

 

Wersja XML