Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Paczkowie wspólnie uczczono 98. rocznicę odzyskania wolności naszej Ojczyzny

11 listopada w Paczkowie, podobnie jak w innych polskich miastach, uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, czyli rocznicę uwolnienia się narodu polskiego spod jarzma zaborców. W tym roku minęło 98 lat od tych przełomowych w dziejach naszego kraju wydarzeń. Mieszkańcy "Polskiego Carcassonne" stanęli na wysokości zadania godnie świętując rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem dla całej Europy, jednak przede wszystkim dla Polski, która przez 123 lata pozbawiona suwerenności i wolności, pozostawała w ucisku trzech zaborców. Ta wyjątkowa data zapisana na kartach historii Narodu Polskiego symbolizuje uniwersalne wartości zapisane we wszystkim nam znanych słowach BÓG - HONOR – OJCZYZNA, jednocześnie przywołuje pamięć o tych wszystkich, którzy w walce o niepodległą Polskę poświęcili swoje życie.  Data 11 listopada  skłania nas również do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej Ojczyzny, ale także nad obecną sytuacją i nad tym jak pielęgnujemy tę wolność, którą wywalczyli wielcy bohaterowie poświęcając swoje życie. Marszałek Józef Piłsudski widząc wciąż wiele zagrożeń dla Ojczyzny pragnął, aby Polacy byli świadomi, że o tę niepodległą Polskę, którą wywalczyło wiele pokoleń, stale trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. Bo wolność nie jest dana na zawsze, jest czymś co trzeba pielęgnować i nie dać sobie tego wyrwać. Wiedział, że trzeba o nią się starać – po to, żeby o nią nie walczyć, tak jak musiały walczyć pokolenia naszych prapradziadków i pradziadków przez 123 lata.

Celebrację najważniejszego święta państwowego rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. Po zakończeniu nabożeństwa, spod kościoła ruszył tradycyjny pochód, któremu przewodziła Paczkowska Orkiestra Dęta. Ulicami miasta przeszli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, liczne reprezentacje i poczty sztandarowe paczkowskich szkół oraz służb mundurowych - policji, straży pożarnej i ochotniczych jednostek strażackich. Nie zabrakło oczywiście członków Związku Kombatantów RP, przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, reprezentantów ugrupowań politycznych oraz dyrektorów jednostek podległych. W pochodzie wzięło również udział wielu mieszkańców miasta, którzy zechcieli wspólnie uczcić Dzień Niepodległości. Uczestnicy pochodu złożyli kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kołłątaja. Świąteczny nastrój i dostojność tych chwil spotęgowało odegranie przez orkiestrę Hymnu Narodowego oraz Roty. Następnie Burmistrz – Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie – Wiesław Barabasz wystąpili z przemówieniami okolicznościowymi, w których podkreślali wagę czynów Polaków, walczących przez 123 lata o wolność Ojczyzny. Pan Artur Rolka podczas swojego wystąpienia podkreślał, że Święto Niepodległości jest świętem wszystkich Polaków, ich rodzin i potomków, tych mieszkających w kraju, jak również tych, którzy z różnych przyczyn przebywają poza granicami Polski. Zwracając się  bezpośrednio do Paczkowian i mieszkańców naszej pięknej gminy, Burmistrz wspominał, że patriotyzm i radość z odzyskanej niepodległości nie są zarezerwowane tylko dla mieszkańców dużych miast biorących udział w wielkich pochodach i manifestacjach oraz dla ważnych polityków występujących przed kamerami. Ważne jest, aby duch patriotyzmu o wydarzeniach sprzed wielu lat muszą być stale podtrzymywane. Troska o wartości, które wywalczyli nasi przodkowie, musi być żywa i jednoczyć, nigdy nie może nas dzielić. Burmistrz złożył podziękowania Dyrektorom naszych szkół, nauczycielom historii i języka polskiego, za włączenie dzieci i młodzieży z gminy Paczków do wspólnych działań edukacyjnych mających uczcić zbliżającą się 100 – tną rocznicę, odzyskania niepodległości. Setna rocznica przypada na 2018 rok i jeżeli warunki będą sprzyjające  wyróżniający się uczniowie z naszych szkół pojadą do Wilna, do jednego z polskich miast  stanowiących Filary w odbudowie niepodległości naszego narodu. Ponadto samorząd gminy Paczków w 2018 roku, w 100 – tną rocznicę odzyskania niepodległości, zamierza razem z mieszkańcami odsłonić nowy pomnik upamiętniający to ważne wydarzenia dla naszego Narodu. Pomnik ten zostanie postawiony przy ul. Armii Krajowej i zastąpi obecny upamiętniający wyzwolicieli Paczkowa z 1945 r. 

Następnie orkiestra dęta w akompaniamencie patriotycznych dźwięków, poprowadziła uczestników przemarszu do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie, gdzie odbyła się Akademia Niepodległościowa. W tym roku przygotowaniem patriotycznego montażu słowno-muzycznego zajęli się uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie. Przedstawienie pn. „Ojczyznę kocha się, bo nasza” to swoista lekcja historii naszego kraju, często krwawa, bolesna, wypełniona cierpieniem. Mówiono o rozbiorach, zrywach narodowowyzwoleńczych Polaków i  przymusowej emigracji. Znane wiersze naszych klasyków przeplatane były pięknymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru szkolnego.  Dopełnieniem występu recytatorów i chóru była prezentacja multimedialna bogata w polskie symbole, krajobrazy, historyczne miejsca i fakty oraz postacie, które na trwałe wpisane są w naszą historię. Licznie przybyli goście, nagrodzili widowisko gromkimi brawami.

Paczków godnie uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania - w oknach domów pojawiły się biało-czerwone flagi, wielu mieszkańców wzięło udział w uroczystym pochodzie, a całość dopełniła podniosła akademia w wykonaniu młodych mieszkańców naszej gminy.
Składamy wyrazy wdzięczności dla wszystkich uczestników uroczystości oraz organizatorów, którzy stworzyli to podniosłą uroczystość.  

Ojczyzną   moją  jest Bóg,

Duch, Syn i Ojciec wszechświata .

Na każdej z moich dróg

Ku Niemu dusza ulata.

Ojczyzną moją jest łan,

Łan Polski, prostej, serdecznej,

Niech mi pozwoli Pan

W nim znaleźć spoczynek wieczny.

Ojczyzną moją jest dom,

Kochany dom rodzicielski,

Przytułek cichym snom

Młodości sielskiej – anielskiej.

Patrzę, strudzony śród dróg,

W oczu twych błękit przeczysty,

I jest w nim wszystko: i Bóg,

I Polska, i dom ojczysty.

Julian Tuwim „Ojczyzna”

 

 

Wersja XML