Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem granic działek ewidencyjnych pasów drogowych dróg krajowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole informuje, że w latach 2016, 2017 i 2018 trwać będzie realizacja czynności geodezyjnych dotyczących pasów drogowych dróg krajowych (w tym autostrady A-4) na terenie województwa opolskiego polegających na wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu oraz stabilizacji środków betonowych znaków granicznych w podziale na 3 opisane poniżej zadania:

Zadanie 1 - realizowane przez OPGK Wrocław dotyczy powiatów: namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego (czas realizacji do 30.06.2018 r.)

Zadanie 2 - realizowane przez LOKOM-TOR Zabrze dotyczy powiatów: brzeskiego, opolskiego, krapkowickiego i strzeleckiego (czas realizacji do 15.07.2018 r.)

Zadanie 3 - realizowane przez Opolską GRUPĘ Geodezyjną dotyczy powiatów: nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko - kozielskiego (czas realizacji do 20.09.2018 r.)

 

 Znaki graficzne i urządzenia zabezpieczające te znaki, w tym świadki betonowe z napisem "Pas drogowy" podlegają ochronie zgodnie z Art.15 Pkt 1 Ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Dz.U.2016r. poz. 1629 ze zm. W związku z tym GDDKiA o/Opole zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi w/w znaki graniczne i świadki pasa drogowego.

 

Wersja XML