Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne wydawanie jabłek

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie informuje, że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w dniach: 

28-30 listopada

godz. 9.00 - 12.00 

przy ul. Piastowskiej 3 w Paczkowie (budynek kina)

odbędzie się wydawanie jabłek dla osób odbierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, a także tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu m.in: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności lub innych.

Odbiór jabłek za okazaniem dowodu osobistego

 

Wersja XML