Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny  nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego 23.

2. Lokal mieszkalny nr 3 w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 21.

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Cześć nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami działek 434/1, 1055, 683/6, 1262/21, 609/7.

2 Część nieruchomości gruntowej położonej w Unikowicach znaczonej numerem działki 135/3.

3. Nieruchomość gruntowa położona w Trzeboszowicach oznaczona numerem działek: 349/4, 349/5.

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Kołłątaja, działka nr 371/8.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML