Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawiamy na młodzież w działaniu!

Na zaproszenie Burmistrza gminy Paczków i Stowarzyszenia „Europa Iuvenis” uczniowie Zespołu Szkół i Gimnazjum Publicznego w Paczkowie spotkali się 25 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Konferencja przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” metodą Open Space to działanie zmierzające do reaktywacji prężnie działającego przed laty Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie. Debata miała na celu wskazanie potrzeb młodzieży w naszej gminie, jej możliwości rozwoju i problemów do rozwiązania.

Wszystko w ramach wyjątkowego w skali Opolszczyzny projektu „Damy radę! Mamy Radę”. To systemowe przedsięwzięcie z zakresu promowania partycypacji społecznej i uczestnictwa w życiu publicznym wśród młodych ludzi, współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Misją projektu jest próba zachęcenia młodzieży do większego zainteresowania biegiem otaczającej ją rzeczywistości oraz chęć wykształcenia świadomości obywatelskiej i gotowość podejmowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie

 

 

Wersja XML