Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono I etap remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater

Dobiegł końca I etap remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Emilii Plater 2 w Paczkowie. Zakres remontu obejmował wykonanie remontu dachu papowego z kryciem dachu papą termozgrzewalną oraz dachówką ceramiczną, przemurowaniem kominów, wymianę części elementów więźby dachowej, wykonanie świetlika dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych. Ponadto została wyremontowana elewacja frontowa od strony Rynku z odtworzeniem sztukaterii i detalu architektonicznego. Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 130 tys. zł., z czego 36 tys zł. pochodziło z dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku z budżetu Gminy Paczków, 50 tys. zł. przyznał Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, a kwota ponad 40 tys. zł, to środki z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.  Na kolejne działania remontowe ZUKiM jako zarządca budynku złożył wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Dziedzictwo kulturowe 2016 – Ochrona zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres prac konserwatorskich dotyczy remontu elewacji bocznej od strony ul. Emilii Plater, elewacji tylnej od podwórka, elewacji bocznej od budynku Rynek 36. Całkowita wartość II etapu zadania wyniosła 260.000 zł, z czego kwota wnioskowanego dofinansowania to 172.000 zł