Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie projektu "Świat sztuki i nauki"

28 listopada 2016 r. w Muzeum Gazownictwa odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. Podróż w świat sztuki i nauki” – Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- edycja 2016 r., którą organizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Projekt realizowany był w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Gminy Paczków, kierowany  do 15 uczestników borykających się z problemami natury psychicznej oraz ich opiekunów. 

Podczas konferencji prowadzonej przez - kierownika OPS Ewę Pawlinów oraz koordynatora projektu Monikę Majkowską przedstawiony został w formie prezentacji multimedialnej przebieg oraz efekty realizacji projektu- wyjazd integracyjny, wycieczki edukacyjne, integracja ze środowiskiem lokalnym- z Klubem Seniora i pełnosprawną młodzieżą, a także zajęcia terapeutyczne oraz z podstaw obsługi komputera.                                                                                                                                      

Uczestnicy projektu otrzymali niespodzianki w formie upominków.                          

Wydarzenie zostało uświetnione częścią artystyczną przygotowaną przez Grupę Teatralną „PO PROSTU” działającej przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie prowadzonej przez Wojciecha Mereza, a także przedstawieniem uczestników projektu.

W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu wraz z opiekunami, Burmistrz Gminy Paczków, przedstawiciele władz samorządowych, Stowarzyszenia „Więź”, Domu Kultury w Paczkowie i Muzeum Gazownictwa, Klubu Seniora oraz Grupa Teatralna „Po prostu”, a także terapeuci i wolontariusze biorący udział w realizacji projektu oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Uczestnicy projektu po raz kolejny byli  bardzo zadowoleni i wyrazili chęć wzięcia udziału w następnym takim projekcie.

 

Wersja XML