Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy”

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła realizację projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy” w ramach, którego posiada możliwość m.in. finansowania kosztów czesnych, opłacania egzaminów, kursów dla osób zainteresowanych udziałem.

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 15-29 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym bądź znacznym) oraz osób nie posiadających orzeczenia, zamieszkujących województwo opolskie, nieuczących się w trybie stacjonarnym oraz niepracujących.

Oferujemy:

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie

Wersja XML