Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bądź dobrą…

W związku z akcją " Czytanie dzieciom" 5 grudnia 2016 r. odwiedziliśmy przedszkola w Gminie Paczków.

Dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie – p. Martyna Nakonieczny, Burmistrz Gminy Paczków – p. Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Wiesław Barabasz, pani Jolanta Kalisz  oraz uczennice liceum spotkali się z przedszkolakami, by wspólnie przeczytać „Lokomotywę” J. Tuwima i „Bajkę” H. Sienkiewicza.

Celem akcji było kształcenie umiejętności pięknego czytania, ale przede wszystkim wzbudzanie zainteresowania książką i uwrażliwianie na piękno literatury.

Na zakończenie spotkania zabrzmiały słowa zredagowane przez H. Sienkiewicza: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie… Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni (…). Bądź dobrą”.

Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i przygotowanie akcji. Piosenki o bajkach i Mikołaju, wprowadziły wszystkich zebranych w świątecznych nastrój.

Czytanie z przedszkolakami zakończyło obchody Roku Sienkiewicza, które ustanowił Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

Wersja XML