Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia" w Opolskich Wiadomościach Regionalnych

W listopadowym numerze Opolskich Wiadomości Regionalnych, publikacji wydawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, został opublikowany artykuł dotyczący złożonego przez Gminę Paczków wniosku o dofinansowanie: "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia" . 

Projekt został złożony w partnerstwie z czeskim Javornikiem do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska i dotyczy przebudowy zabytkowej Płyty Rynku w Paczkowie oraz remontu dawnego budynku sądu w Javorniku.

Zapraszamy do lektury: http://opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/04/owr_11_v5.pdf

 

Wersja XML