Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy etap oceny wniosku o dofinansowanie na zagospodarowanie basenu miejskiego w Paczkowie

W listopadzie Gmina Paczków złożyła wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wniosek dotyczący realizacji operacji Zagospodarowanie terenu basenu miejskiego w Paczkowie, pozytywnie przeszedł pierwszy etap weryfikacji i podlegać będzie dalszemu procedowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy basenie miejskim w Paczkowie poprzez budowę placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, boiska do siatkówki plażowej oraz elementów małej architektury (ławki, zieleń). Całkowite koszty operacji 199.276,21 zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 126. 799, 00 zł.

PDFlista_operacji_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_naboru_nr_III_2016.pdf

Wersja XML