Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Będzie przebudowa Płyty Rynku – otrzymaliśmy dofinansowanie!

W maju br. Gmina Paczków w partnerstwie z czeskim Javornikiem aplikowała po fundusze  Programu Interreg V-A Republika  Czeska – Polska, z osi priorytetowej nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Po długim oczekiwaniu, przyszła bardzo dobra wiadomość.

9 grudnia br. na stronie internetowej Programu, została opublikowana lista projektów, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania. Wśród nich na wysokim 5 miejscu znalazł się wniosek Gminy Paczków i Javornika pn. „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”. http://www.cz-pl.eu/lista-projektow-zatwierdzonych.html

Całkowita wartość projektu to 2 503 526,79 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (2 127 997, 77 euro).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 1 361 545,79 euro, to kwota ok. 5,99 mln zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 1 157 313,92 euro (ok. 5, 1 mln zł).

W ramach projektu zaplanowano adaptację i rewitalizację zabytkowej Płyty Rynku, z wydzieleniem 45 nowych miejsc parkingowych. Wszystkie prace związane z przebudową Płyty Rynku będą prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostała część terenu zostanie zaadaptowana według historycznych planów, powstaną zielone strefy odpoczynku, zostanie odtworzona zabytkowa fontanna, która niegdyś zdobiła Rynek.

Ponadto powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie z infokioskiem obsługiwanym w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Inne działania założone w projekcie po polskiej stronie dotyczą m.in. stworzenia stacji rowerowej, wyznaczenia szklaku pieszo-rowerowego oraz budowę altan rekreacyjno–wypoczynkowych na terenie gminy, gdzie będzie można  skorzystać z grilla czy pieca chlebowego. Pętla szlaku rowerowego będzie prowadziła przez Paczków, Kozielno, Kamienicę Nyską, Gościce Lisie Kąty, a następnie przez granicę państwa do Javornika, ponownie przez granicę, Ujeździec i Stary Paczków.

Zaplanowano również wydanie publikacji i materiałów informacyjnych dla grup ze specjalnymi potrzebami (osoby niedowidzące, informacje dla osób o ograniczonej mobilności itp.). Dodatkowo powstanie mobilna aplikacja GPS, zawierająca ofertę turystyczną skierowaną do rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób aktywnych, natomiast w sezonie letnim będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. Przy wjazdach do miast pojawią się bilbordy reklamowe, prezentujące wydarzenia mające miejsce po obu stronach granicy.

W partnerskim mieście Javorniku w  zabytkowym budynku – byłego sądu powstanie historyczne muzeum paczkowsko-javornickie. Zakupiony tam bilet wstępu umożliwi wypożyczenie roweru i przejażdżkę szlakiem rowerowym do Paczkowa.

Rozpoczęcie inwestycji zostało zaplanowane na II połowę 2017 r.

Poniżej lista projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

PDFLista projektów zatwierdzonych do dofinansowana.pdf

 

 

Wersja XML