Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Dzisiaj 13 grudnia 2016 r. mija 35 lat od tego wydarzenia.


Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została zaakceptowana 5 grudnia 1981 r. przez Biuro Polityczne KC PZPR. Gen. Jaruzelski otrzymał swobodę co do wyboru konkretnej daty rozpoczęcia operacji. W nocy z 8 na 9 grudnia 1981 w trakcie spotkania z przebywającym w Warszawie marszałkiem Wiktorem Kulikowem, gen. Jaruzelski poinformował go o planowanych działaniach.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywania działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano działaczy "Solidarności" i wielu organizacji opozycyjnych (w sumie w pierwszych dniach  ok. 5 tysięcy osób, łącznie ok. 10 tysięcy) oraz dla efektu propagandowego niektórych byłych członków kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem na czele i nieznaną liczbę przestępców kryminalnych.

Zawieszone zostały związki zawodowe oraz wiele organizacji społecznych, a także część kanałów telewizji i radia oraz większość gazet. Wstrzymano naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy i wprowadzono godzinę milicyjną.

31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany, przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa. Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.

Główne obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się dziś w Warszawie. Oprócz uroczystości oficjalnych nie zabraknie wydarzeń edukacyjnych, przybliżających wydarzenia z lat 1981-1983.

Ogłoszenie stanu wojennego 13.12.1981 r.

Źródło:http://wpolityce.pl/historia/319037-we-wtorek-35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce-przygotowania-do-wprowadzenia-stanu-wojennego-trwaly-ponad-rok?strona=4

Wersja XML