Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 40-lecia Klubu HDK PCK przy „FAMAD” w Paczkowie

W środę 14 grudnia 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie członkowie  Klubu HDK PCK przy „Famad” w Paczkowie oraz zaproszeni goście spotkali się, aby uczcić piękny jubileusz 40 –lecia powstania klubu.

Historia Klubu rozpoczęła się w 1976 r., kiedy to z inicjatywy Ryszarda Kołodzieja, osiemnastu krwiodawców utworzyło w stołówce zakładowej „Famad’ Klub Honorowych Dawców Krwi. Pierwszym prezesem Klubu został Bronisław Łasut. W kolejnych latach zarówno liczba dawców jak i ilość oddanej krwi systematycznie rosła.

Dziś na czele Klubu HDK PCK w Paczkowie stoi Sławomir Wandzel, który funkcję prezesa pełni od końca 2011 roku, a sama struktura 58 zarejestrowanych członków, spośród których 20 osób czynnie oddaje krew. W sumie do końca listopada 2016 r. Klub zarejestrował oddanie łącznie 1500 litrów tego bezcennego „leku”, natomiast w 2016 r. zgromadzono ok. 23 litrów krwi.

HDK PCK w Paczkowie ma na swoim koncie wiele sukcesów w zawodach sportowo-rekreacyjnych. Nasi krwiodawcy brali udział m.in. w Krajowej Spartakiadzie w Ustce, w turniejach wojewódzkich w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie oraz w Marszu Pokoju w Bielsku-Białej- Oświęcim, a także w rajdach pieszych. Dawcy otrzymali również wiele wyróżnień krwiodawczych i odznak za oddanie 6,12 i 18 litrów krwi. Dwa razy w roku paczkowski Klub organizuje festyny sportowo-rekreacyjne oraz akcje poboru krwi. Każdego roku w grudniu odbywają się spotkania sprawozdawcze, w których oprócz członków Klubu, biorą udział opiekunowie Szkolnych Kół PCK. W ramach działalności Szklonych Kół PCK prowadzone są różne akcje propagujące zdrowie oraz są organizowane konkursy wiedzy o zdrowiu i PCK, a także kursy pierwszej pomocy. Dzieci i młodzież szkolna swoimi występami artystycznymi uświetniła wiele spotkań i uroczystości. Tak było i tym razem, na początku spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć i wysłuchać przygotowanego przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Paczkowie, programu muzyczno-tanecznego. Na początku swoje zdolności taneczne zademonstrowały uczennice ze PSP nr 2 w Paczkowie. W świąteczny, błogi nastrój uczestników spotkania wprowadziły uczennice PSP nr 3 w Paczkowie i Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, które zaprezentowały swój mistrzowski talent wokalny, wykonując kolędy i świąteczne piosenki. W kolejnej części spotkania Prezes HDK PCK w Paczkowie – Sławomir Wandzel przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu, a następnie nastąpiło wręczenie podziękowań i gratulacji za osiągnięcie tego wspaniałego jubileuszu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym Prezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu – Elwira Bury, Prezes Klubu HDK PCK przy Komendzie Policji w Nysie – Franciszek Nowicki,  Teresa Stopyra – Prezes Oddziału Rejonowego w Otmuchowie, Kierownik Oddziału Terenowego RCKiK w Nysie – Zygmunt Małecki oraz Stanisława Kosmal – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. Ponadto w gronie zaproszonych gości znaleźli się przyjaciele i sponsorzy Klubu – Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka oraz Prezes fabryki „FAMAD” – Mieczysław Fluder. W czasie swoich wystąpień wszyscy zgodnie przyznali, że krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego może potrzebować każdy z nas. Nie ma substytutu, którym można ją zastąpić. Ogromne podziękowania zostały skierowane do krwiodawców, którzy oddając własną krew, przekazują drugiemu człowiekowi w darze życie. Burmistrz Artur Rolka wyraził swoją radość, z tego, że w naszym mieście wspaniale rozwija się idea honorowego krwiodawstwa, którą można postawić na równi z chęcią pomagania innym.  Przez 40 lat setki ludzi mieszkających w Paczkowie oddając krew, oddawało cząstkę siebie innym, ratowało czyjeś zdrowie i życie. Było to i jest bezinteresownym wyrazem dobroci, współczucia i solidarności z chorymi.

Podczas spotkania oprócz podziękowań, wyróżnień i gratulacji Dowódca JRG PSP nr 3 Paczków – Zbigniew Mularczyk, odebrał z rąk Pani Prezes – Elwiry Bury – Odznakę Honorową PCK – IV stopnia, za pomoc, czynne wspieranie w organizacji festynów i corocznych zebrań, czego serdecznie gratulujemy.

Z okazji 40-lecia zawiązania Klubu HDK PCK przy „Famad’ w Paczkowie, składamy podziękowania za aktywną działalność w propagowaniu honorowego krwiodawstwa oraz dzielenia się z innymi tym, co najważniejsze – darem krwi. Życzymy, aby działalność będąca wyrazem bezinteresownej miłości do bliźniego, przejawem solidarności społecznej, dalej tak wspaniale się rozwijała. Wierzymy, że niezrażeni trudami codziennego życia, będziecie kontynuować, tę szlachetną misję niesienia pomocy. 

 

 

Wersja XML