Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków pozyskała kolejne dofinansowania !

pobrane.png

16 grudnia 2016 r. otrzymaliśmy oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad dla dwóch wniosków przygotowanych w partnerstwie z Javornikiem w Czechach, gdzie Paczków jest Partnerem Wiodącym.

Pierwszy z projektów to „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, którego celem jest wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku. Tematyka targów dotyczy kowalstwa oraz bartnictwa. W ramach projektu zaplanowano także postawienie wielkoformatowych tablic reklamowych  w po obu stronach granicy, promujące wydarzenia odbywające się po polskiej i czeskiej stronie granicy. Ponadto zostaną wydane materiały promocyjne.

Całkowita wartość projektu to 24 078,00 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (20 466,29 €).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 18 413, 50 euro, to kwota ok. 81 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 15 561,47 euro (ok. 69 tys. zł).

Drugi projekt pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu dotyczy podjęcia działań służących poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz w Javorniku. Celem konserwacji i restauracji wszystkich figur jest potrzeba powstrzymania działań czynników niszczących oraz konieczność poprawy estetyki obiektów. Ponadto w ramach projektu zaplanowano stworzenie ścieżki informacyjnej "Śladami św. Jana Nepomucena", wykonanie tablic informacyjnych, które zostaną umiejscowione w pobliżu odnowionych figur Nepomuków. Tablice będą zawierały informacje w dwóch językach (polskim i czeskim) dotyczące historii wyremontowanego pomnika, informacji biograficznych o św. Nepomucenie oraz wskazówek, gdzie znajdują się pozostałe odnowione pomniki. Dodatkowo zostaną wydane materiały promocyjne i odbędzie się wystawa fotograficzna.

Całkowita wartość projektu to 38 088,50 € z czego kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych (32 375, 23 €).

Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 26 549, 80 euro, to kwota ok. 117 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 22 567, 33 euro (ok. 100 tys. zł).

Realizacja obu projektów rozpocznie się w I kwartale 2017 r.

 

Wersja XML