Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 457/3 o pow. 0,1080 ha.
2.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki 457/4 o pow. 0,1246 ha.
3.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” oznaczona numerem działki  457/5 o pow. 0,1227 ha.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.     Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 18.
2.     Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 24-26-28 (klatka 28).
3.     Lokal mieszkalny nr 7 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 30.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.      Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 1127/3.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML