Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Seniorów przy wigilijnym stole

Zgodnie z wieloletnią tradycją, władze samorządowe Gminy Paczków spotkały się z członkami rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na corocznym spotkaniu wigilijnym.

Co roku paczkowski zarząd PZERiI, przy finansowym wsparciu Gminy Paczków, organizuje wigilię dla Seniorów, którzy dzięki temu mogą w większym gronie zasiąść do świątecznego posiłku, przełamać się opłatkiem i wspólnie pokolędować. Wielu z nich jest samotnych lub ma zdrowotne problemy, dlatego organizacja takiej uroczystości z pewnością wlewa do ich serc nieco ciepłego, rodzinnego klimatu Bożego Narodzenia.

W tym roku, wigilia odbyła się 16 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Kamienicy. Spotkanie poprowadził Prezes Oddziału Rejonowego w Paczkowie - Andrzej Budzik. W wieczerzy uczestniczyli Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej–Wiesław Barabasz. Modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Tomasz Wrona- wikariusz Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.  

Przy pełnym wigilijnych potraw stole zasiadło około stu osób. Spotkanie uświetnił występ zespołu Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy, który zaprezentował kilka tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.

Członkowie i działacze emeryckiej braci z Paczkowa mieli okazję złożyć sobie świąteczne życzenia, przełamać się opłatkiem z przedstawicielami paczkowskiego samorządu, w świątecznej atmosferze porozmawiać o swoich tegorocznych doświadczeniach i planach na nadchodzący 2017 rok. 

   

 

Wersja XML