Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta Nyski ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości

Starosta Nyski ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Paczkowie, gmina Paczków, oznaczonej jako działki nr 992/15 i 993/3 o pow. 0,9142 ha. Rokowania przeprowadzone zostaną 20 stycznia 2017 r.

Wersja XML