Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskutowali nad środkami europejskimi w latach 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego zorganizował 6 października br. konferencję otwierającą nowy okres programowania na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

W kongresie wzięli udział m.in. Pani Komisarz Elżbieta Bieńkowska, Pani Minister Marii Wasiak, prof. dr hab. Jacek Szlachta, Marszałek Andrzej Buła oraz samorządowcy z terenu województwa opolskiego, których reprezentował Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka. 

Debata miała miejsce w Filharmonii Opolskiej i  dotyczyła  wyzwań dla województwa opolskiego w zakresie inwestowania środków europejskich w latach 2014-2020. 

Na początku konferencji Komisarz UE Elżbieta Bieńkowska wróciła do poprzedniego okresu finansowania, stwierdziła, że: „W kończącym się okresie Opolskie zdało egzamin na szóstkę.” 

Natomiast marszałek Andrzej Buła przekazał uczestnikom konferencji wiadomość, że w rozstrzygniętym właśnie rankingu samorządowego czasopisma „Wspólnota”, podsumowującego wydawanie unijnych funduszy w regionach w ciągu ostatnich dziesięciu lat, województwo opolskie zajęło drugie miejsce.

Debatę nt. wyzwań stojących przed województwem w tym okresie programowania poprowadził profesor Jacek Szlachta z SGH z Warszawy, główny polski ekspert w negocjacjach z Komisją Europejską.

Głos samorządowców reprezentował w debacie burmistrz Paczkowa Artur Rolka, który wyraźnie podkreślał, że najważniejsza jest dobra diagnoza lokalnych potrzeb, by nie marnotrawić żadnego grosza. – Gminy liczą też na dobre partnerstwo z samorządem województwa, który koordynuje wydawanie pomocy unijnej na poziomie regionalnym. Mamy nadzieję, że ta współpraca w nadchodzących latach będzie nadal się rozwijała na partnerskich zasadach.

Całość przedsięwzięcia uświetnił występ Pana Waldemara Malickiego oraz dzieci z opolskich szkół muzycznych.

 

 

Wersja XML